Organització

L’EQUIP

Cada centre compta amb:

  • Coordinadora de centre: organitza la vida diària del centre.
  • Coordinadora pedagògica: organitza les tasques educatives , d’orientació, de formació i d’innovació
  • Coordinadora de gestió: tasques administratives i de gestió necessàries per la viabilitat del projecte.
  • Educadors/es: realització de les tasques educatives amb el grup de nen/es.
  • Personal de suport: recolzament i substitucions als educador/es.
  • Cuinera: preparació dels menús.
  • Personal de neteja: manteniment de la neteja del centre.
  • Col·laboradors – especialistes per a les innovacions.

HORARIS

Els horaris en què cada infant està amb la seva educadora és de:

8,30h. a 12,30h i de 15h. a 17,30h.

El servei de menjador i descans és de:

12,30h a 15h.

Horaris d’ acollida.

Amb la finalitat de donar facilitat a les famílies que ho necessitin, les escoles gestionades per l’equip del Baobab gaudeixen d’un servei d’acollida i flexibilitat horària per a qui ho demani.

Així, els serveis d’horaris extres als quals es poden acollir les famílies són:

7,30h. a 8,30h.   de   12,30h. a 13h.   i    de  17,30h. a 18:00h.

Obert tots els dies laborables, i el mes d’agost

Per tal de prestar un servei adient per conciliar la vida laboral i familiar, el Baobab roman obert tots els dies laborables de dilluns a divendres i el mes d’agost en el mateix horari i continuant amb les activitats d’estiu tan engrescadores, creatives i refrescants del mes de juliol.