Projecte educatiu

BASES DEL PROJECTE EDUCATIU

Els nens i les nenes que venen als centres gestionats per l’equip educatiu del Baobab, abans de tot, es troben amb un ambient familiar que facilita la relació afectiva.

I entren en la dinàmica del joc-educatiu acompanyats per tots els que hi treballem.

En funció del procés maduratiu de cada nen/a, controlat per l’equip del Baobab, es facilita l’autonomia de l’infant amb la finalitat de convertir-lo en el protagonista del seu procés d’aprenentatge. Potenciant l’exploració i l’experimentació en el joc per tal d’estimular els sentits i desenvolupar les seves habilitats.

Es tracta de facilitar un espai acollidor on el “què” fem, “ perquè” ho fem,“com” ho fem i “quan” ho fem estigui marcat per la singularitat de cada infant, això suposa tenir molt en compte com es senten els nens i les nenes quan assimilen la cultura en que li pertoca viure.

Per això les accions  i emocions de cada nen i nena son el punt de referència de la nostra orientació didàctica.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EDUCATIU:

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ

Participar en el projecte del BAOBAB significa gaudir d’un nou ambient on l’activitat, les relacions i la comunicació s’amplia en relació a l’ambient familiar.

Per afavorir l’entrada dels nens i nenes a aquest nou ambient, és a dir el procés d’adaptació, les portes del centre resten sempre obertes als interessos i les necessitats dels infants i, per extensió,  a les seves famílies.

Amb els horaris flexibles, l’organització de  diferents activitats, reunions amb els pares  i  festes, aconseguim reforçar el vincle entre família i escola tan important en aquestes edats.

LA CREACIÓ D’HÀBITS I RUTINES

Els hàbits es treballen durant tot el curs perquè són un element fonamental en el procés de socialització dels infants i amb els quals s’adquireixen: conductes, normes, coneixements, actituds i costums pròpies de la nostra cultura que afavoreixen l’autonomia.

Les rutines són seqüències d’activitats que es fan de forma habitual i que donen seguretat als nens i les nenes ja que els permet anticipar-se a les situacions que es succeeixen al llarg del dia.

LA PRÀCTICA DE LA PSICOMOTRICITAT

Mitjançant l’experiència del propi moviment els nens i les nenes van coneixent el seu propi cos, sensacions, habilitats i emocions.

L’objectiu és que mitjançant l’ús de les diferents parts del seu cos explorin l’entorn i construeixin una imatge integrada de sí mateixos.

Així, a través d’anar adquirint precisió en el moviment, l’experimentació, la representació i joc simbòlic,  els infants van adquirint habilitats en la coordinació motriu.

Aquestes activitats es desenvolupen en tres àmbits: sessions on es facilita l’habilitat de moviments, la relació entre ells i els objectes.

L’ESTIMULACIÓ DELS SENTITS

Es tracta d’oferir activitats per estimular les capacitats visuals, auditives, olfactives, gustatives, tàctils i de moviment amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament harmònic de cada nen/a;

 • Experimentant amb diferents materials com són: els objectes reciclats, de la natura, els aliments, el fang, la pintura, etc. Presentats en diferents activitats permet als nens i les nenes viure sensacions noves i possibilita el desenvolupament de l’expressió i la creativitat.
 • Ús de materials adequats per a l’edat com: la panera dels tresors, el joc heurístic, els bits d’intel·ligència, entre d’altres.
 • Les festes: de la Castanyada, del Nadal, del Carnaval, de Sant Jordi, dels avis/es, la festa Major i, la de benvinguda i acomiadament del curs.

EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ

És un procés que es treballa durant totes les situacions del dia i engloba la comprensió, l’expressió i la representació.

Es desenvolupa mitjançant:

 • El llenguatge verbal: biblioteca, imatges, contes, cançons, …
 • El llenguatge musical: cançons, audicions, danses, …
 • El llenguatge plàstic: pintura, fang, plastilina, …
 • El llenguatge matemàtic: classificacions i construccions, …

EL PROJECTE ÉS COMPLEMENTA AMB

ORIENTACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

Entenem imprescindible que les famílies coneguin al màxim la dinàmica de funcionament de la Llar d’Infants i puguin participar en ella.

Per facilitar aquesta relació tenim els centres sempre oberts a les famílies i hem establert diferents canals de connexió i comunicació amb les mateixes:

 • Contacte diari amb l’educador/a del nen/a. És important que les famílies puguin entrar sempre que vulguin a l’aula i xerrar amb les persones que estan directament amb l’infant.
 • Agenda o paper de control diari per assegurar-nos que la informació més important arriba a casa.
 • Reunions periòdiques de grup on s’explica el nostre treball educatiu,  amb la filmació dels nens/es actuant a l’aula i també és un bon moment per posa en comú diferents qüestions vers l’educació.
 • Assessorament i d’orientació a les famílies per tècnics especialitzats.
 • Festes on les famílies participen en les activitats dels nens i les nenes.
 • Possibilitat de que les famílies quan venen a buscar als infants es puguin quedar en el centre a jugar o participant en activitats organitzades per l’educadora.
 • Període d’adaptació i flexibilitat horària per atendre les necessitats individuals dels infants i de les famílies.
 • Possibilitat d’alletament matern del bebè a l’aula.

L’associació de mares y pares d’alumnes del Baobab (AMPA) que va néixer a l’any 1980 com un espai on les famílies poden planificar activitats del seu interès i tenir una via de comunicació directa en l’organització del centre.

GRUPS FLEXIBLES

Els centres educatius gestionats per l’equip del Baobab acullen nens de 4 mesos a 3 anys que es distribueixen en diferents aules segons l’edat i tenen com a referència un educador/a.

A partir d’aquest moment l’equip del Baobab organitza grups flexibles en funció del moment maduratiu de cada nen/a amb l’objectiu de poder fer activitats compartint altres espais i altres educadors/es en funció de les necessitats i interessos evolutius en que es trobin els alumnes.

Per tant, els grups flexibles, per la diversitat dels jocs educatius als que poden tenir accés els nens/es, milloren les relacions i les oportunitats d’experiències.

Endemés, l’ampli ventall de possibilitat que s’ofereix als nens i les nenes amb els grups flexibles ens faciliten donar una resposta més precisa i adequada al moment evolutiu del nen/a.

ALIMENTACIÓ NATURAL I DESENVOLUPANT L’ALTERNATIVA ECOLÒGICA

Durant l’etapa de 0 a 3 anys els nenes i les nenes passen del procés de lactància a aprendre a menjar de tot. Aquest és un moment fonamental tant per la part emocional i l’aprenentatge d’una dieta variada i saludable, evitant al màxim la ingesta de tòxics químics en la introducció dels primers aliments.

Amb aquestos objectius a les escoles Baobab organitzen l’espai i els temps dels àpats en funció de cada infant i compten amb cuina pròpia i casolana, feta al moment, amb productes de qualitat i proximitat  integrant tots els grups d’aliments.

Es preparen  menú d’hivern i menú d’estiu, que consten d’un primer plat, un segon, postres, pa i aigua (l’aigua que s’utilitza per cuinar i beure és embotellada).

La introducció dels nous aliments s’adequa a l’edat i a les necessitats individuals de cada nen/a –dietes per lactants, intoleràncies, al·lèrgies, astringent o laxant, entre d’altres –

El moment del menjar està considerat com un element educatiu més i per tant resta inclòs dintre de les programacions del nostre projecte educatiu.

Adaptació dels menús alimentaris.

Una alimentació adequada per als infants és un dels pilars fonamentals del nostre projecte educatiu.

Per poder treballar-lo correctament és necessari una cuina pròpia i casolana, ja que ens dona la possibilitat d’adaptar, en qualsevol moment els menús diaris a les necessitats dels infants.

EL JARDÍ A L’ESCOLA

El pati és un recurs educatiu privilegiat que al Baobab és transforma en un espai polivalent que s’aprofita al màxim: on es juga lliurement, es descobreix la natura, es fan activitats amb els educadors/es i es relacionen les famílies.

És un espai adequat per desenvolupar totes les àrees d’aprenentatge, amb les estructures, les joguines, els materials alternatius, l’hort,  les mascotes i la possibilitat de que les famílies acabin la jornada quedant-se a jugar amb els seus fills com si fos el parc.

EL MASSATGE INFANTIL

Són precisament els moments més especials de la nostra vida quan més necessitem el contacte amb els demés. En aquests moments sobren les paraules.

Avui sabem que el contacte corporal té propietats curatives. Fa molts segles que les persones de totes les edats recorren al massatge, especialment en èpoques de cansament, sensibles o amb necessitat d’ajuda.

El massatge neix de la necessitat del contacte corporal, del calor humà i la relaxació. Satisfà la necessitat humana d’acaronar i ser acaronats, i el seu efecte penetra mitjançant la pell fins arribar a tots els òrgans, estimulant els teixits, reforçant la musculatura i alleugerant dolors. Fins i tot, la ment es beneficia d’un bon massatge. El massatge produeix un bon benestar físic i espiritual, elimina l’estrès a l’hora que reforça les defenses.

En els més petits el més important és captar l’afecte i la dedicació. Amb un massatge adequat senten el que significa donar i rebre, confiar en el instint i en el sentiment. També és la millor manera de donar seguretat, salut i felicitat.

Per totes aquestes raons es crea una atmosfera adequada amb il·luminació tènue, música relaxant i, olors càlids canviant la dinàmica de l’aula i, l’educadora, fa massatges als nens i les nenes de manera individual.

RECICLATGE

Tots hem pogut observar o sentir allò de:

“Juga més amb la capsa que amb la joguina que havia dins”

El que realment atrau als nens i les nenes davant una joguina és la possibilitat de ser actius. Aquesta és la raó que ha impulsat al nostre equip a repensar els material que oferim als infants per desenvolupar les diferents activitats.

A més a més, tenint en compte que, reciclar s’està convertint en una necessitat per al món on vivim famílies i escola, col·laborem guardant tot allò que es pot reutilitzar per al joc.

Els educadors/es seleccionen allò més adient per a cada edat, ho tornen a inventar, i ofereixen un material atractiu, interessant i versàtil amb el qual els nens i les nenes podran observar, manipular, combinar, crear i imaginar. A més aquest material permet ampliar el treball  del llenguatge matemàtic amb la classificació segons la característica dels materials.

SORTIDES

Sempre que els temes de treball ens faciliten una sortida anem amb els infants a viure experiències fora de l’escola. Però hi ha tres sortides instaurades en el projecte pels seus beneficis educatius:

LA PISCINA

Anar a la piscina comporta la realització d’un conjunt d’activitats noves, tals com, sortir del centre amb els seus companys, jugar a un medi tan interessant com és l’aigua, establir diferents relacions, desenvolupar hàbits d’autonomia en vestir-se i despullar-se, ser responsables de les seves pertinences, aprendre a ajudar, a col·laborar, i, el més interessant, jugar a l’aigua amb materials que els aporten diferents experiències com: si sura, si pesa, si es cola, etc., facilitant la creativitat, la imaginació i el pensament lògic.

Aquest activitat es complementa amb el desenvolupament del control psicomotor en un medi nou com és l’aigua, que els aporta diferents sensacions des del seu propi cos i, encara que l’objectiu no és l’aprenentatge de la natació, els prepara pel seu aprenentatge posterior ja que ajuda a:

 • Conèixer les possibilitat del seu propi cos a l’aigua.
 • Perdre la por però mantenint el respecte.
 • Aprendre a: surar, bussejar, saltar i jugar sense tocar al terra.

EXCURSIÓ A LA GRANJA

Després de parlar dels animals a l’escola i tenint cura dels conills, gallines, tortugues que podem tenir al pati de l’escola,  trobem molt interessant que els nens i les nenes puguin gaudir d’ells.

Per això fem una excursió a la granja per veure els diferents animals; ànecs, vaques, porcs, ovelles, gallines, cavalls, etc.

La sortida consisteix en satisfer la necessitat que tenen d’experiència directa. Es tracta de veure, reconèixer, tocar, olorar, escoltar i donar de menjar als animals. Contacte directe que estimula la necessitat d’observar i d’aprendre.

DOS DIES DE CÀMPING

L’equip educatiu del Baobab considera important complementar el treball realitzat durant tot el curs, amb els nens i les nenes que l’any següent aniran a l’escola, amb una sortida de dos dies al Càmping on reproduïm la quotidianitat dels nostres centres.

Amb aquesta activitat, es tracta de conviure tots junts en un entorn diferent i tan ric en experiències com és la natura.

Per això, el personal educatiu que acompanya als infants és el mateix que el de tot el curs, anem a un càmping concret, on les instal·lacions són accessibles al més petits, i, per la seva ubicació, facilita la proximitat de les famílies.

A través d’aquesta activitat es dona l’oportunitat de que els nens i les nenes puguin transferir les capacitats desenvolupades al centre a un entorn nou, consolidant així els seus aprenentatges.

Totes les nostres propostes educatives es realitzen en el marc del desenvolupament emocional:

Des de el respecte a la diversitat evolutiva de cada infant i per extensió aprenent a respectar l’altre i l’entorn.

Així el punt de partida de la nostra tasca educativa està basat en la presa de consciencia, regulació i autonomia de les emocions individuals i col·lectives.